Opis hali i linii technologicznej

Hala produkcyjna Aristo Eco Home o powierzchni 3000m2 została zbudowana w 2021r. Lokalizacja hali nie jest przypadkowa. Hala została zbudowana w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w dzielnicy przemysłowej Skierniewic, w centralnej części Polski, skąd są bardzo dobre połączenia komunikacyjne. Bliskie sąsiedztwo autostrad sprzyja dobrej organizacji logistycznej we współpracy z Kontrahentami.


W hali ustawiona jest linia sterowana numerycznie, począwszy od wycinania drewna pod potrzeby prefabrykacji, zbijania konstrukcji, poszywania konstrukcji płytami, z późniejszym wycinaniem otworów i ścinaniem wystającej płyty poza obrys konstrukcji. 

Do projektowania i późniejszego przełożenia wykonanego projektu na język centr obróbczych, sterowanych numerycznie, wykorzystywany jest program projektowy Dietrich’s. 

Linia do produkcji prefabrykatów składa się z: 

A. Centrum cięcia i frezowania

Centrum cięcia i frezowania składa się z urządzenia tnąco frezującego firmy STROMAB CT600F zwanego również optymalizerką cięcia. Wydajność maszyny wynosi od 6 do 10m³ surowca/ 8 roboczogodzin. Łoża załadowcze i strefa za komorą cięcia umożliwiają załadunek i wyładunek surowca o długości odpowiadającej długości stołów roboczych linii produkcyjnej – w tym przypadku około 13m. 

Surowiec obrabiany w obszarze linii cięcia:

Drewno KVH® (drewno łączone na złącza klinowe) C24- czterostronnie strugane drewno konstrukcyjne, które zostało wysuszone w komorach suszarniczych do 15% wilgotności i przesortowane pod względem wytrzymałości. KVH® to produkt z drewna iglastego, posiadający fazowane krawędzie i długość do 13m, a w procesie przetwarzania pozbawione zostało wad i ponownie sklejone. 
Drewno lite klasyfikowane - każdy z powyższych rodzajów drewna jest drewnem sortowanym o wysokiej jakości 
Drewno BSH - drewno KVH, klejone warstwowo
Drewno klejone typu Trio i Duo - jak wyżej z określoną ilością warstw - dwoma lub trzema
Drewno wysoko przetworzone  w postaci belek dwuteowych 
Drewno LVL- drewno klejone z fornirów
Każdy z powyższych rodzajów drewna jest drewnem certyfikowanym, sortowanym pod względem jakościowym. 
Do odprowadzania wiórów, powstałych z obróbki drewna jest dedykowany odciąg Riedex DM-350 o wydajności 8000 m³/h. Odciąg jest zbudowany zgodnie z przepisami europejskimi i krajowymi i jest w pełni zgodny z wytycznymi Atex 114 i 153, zapewniając bezpieczeństwo w zakresie wybuchowości mieszaniny pyłów i powietrza.

B. Linia do prefabrykacji przegród

1
Producentem linii jest firma MBA (Modular Building Automation). MBA jest “joint venture” pomiędzy J J Smith & Co (Woodworking Machinery) Ltd & H&M Houtbewerkingssystemen B.V. Linia składa się z 6 stanowisk:

Stanowisko nr 1 formatowania przegrody

Stanowisko formatowania składa się ze stołu roboczego, zespolonego z mostem jezdnym, wyposażonym w dwa moduły gwoździujące - gwoździarki pneumatyczne BeA. Przygotowane wcześniej elementy konstrukcji drewnianej są zespalane w systemie półautomatycznym. Operator stołu porusza się pomiędzy lewą, a prawą szyną torowiska, podążając za mostem jezdnym, ręcznie rozmieszczając słupki pomiędzy podwaliną, a oczepem – lewą i prawą belka zamykająca przegrodę. 

Ponad stołem formatowania ściany może swobodnie poruszać się most szyjąco-frezujący sterowany numerycznie.

2

Stół roboczy nr  2 - poszycie wewnętrzne przegrody

W obszarze stołu drugiego formuje się ostateczną warstwę wewnętrzną. Na płaszczyznę prefabrykatu, z użyciem podnośników podciśnieniowych nanosi się warstwy pokrywające. Płyty konstrukcyjne i wykończeniowe są poszywane do konstrukcji przy użyciu zszywaczy modułowych. Jednocześnie piła oraz frez palcowy sterowane numerycznie odpowiednio przycinają płyty. Stół roboczy nr 2 pełni również funkcję stołu rotacyjnego. Stół ten umożliwia spionowanie prefabrykatu i przerzucenie go na stół odbiorczy nr 3
3

Most szyjąco – frezujący-Most „M1”:

Most szyjąco - frezujący to obrabiarka sterowana numerycznie w postaci bramownicy jezdnej, poruszającej się ponad stołem 1 i 2. Belka spinająca wózki transportowe stanowi podstawę dla modułów szyjących, głowic prowadzących piły i frezy. Posuw mostu wzdłuż stołu 1 i 2, przy jednoczesnym posuwie narzędzi szyjących, lub frezująco - tnących odbywa się automatycznie, a za przebieg i tempo pracy odpowiada operator mostu, śledzący pracę na pulpicie roboczym.

Na belce mostu znajdują się następujące narzędzia:

Piła tnąca
Frez palcowy górno-wrzecionowy 
Gwoździarka modułowa BeA R130
Wkrętarka modułowa
Zszywacze modułowy 
Zadaniem mostów szyjąco - frezujących jest obróbka wstępnie uformowanych paneli - przegród ściennych, paneli dachowych i paneli stropowych. Formatowanie odbywa się z użyciem gwoździarek i zszywaczy pneumatycznych, zespalających płyty poszycia z ramą drewnianą. Po zakończeniu procesu zespalania mechanicznego następuje proces formatowania surowca przy użyciu zarówno pił jak i frezarek górno-wrzecionowych. W procesie obróbczym pojawia się pył poprodukcyjny. Most szyjąco - frezujacy wyposażony jest w system odprowadzenia zwiercin z powierzchni ciętych i frezowanych Riedex DM-350 o wydajności 8000 m³/h. Odciąg jest zbudowany zgodnie z przepisami europejskimi i krajowymi oraz jest w pełni zgodny z wytycznymi Atex 114 i 153, zapewniając bezpieczeństwo w zakresie wybuchowości mieszaniny pyłów i powietrza. Powietrze z całego systemu odpylania zostaje odfiltrowane w stopniu umożliwiającym jego powrót na halę produkcyjną.   
4
Stół odbiorczy- stół nr 3.
Stół odbiorczy nr 3 stanowi stół transportowy pozwalający na odbiór spionowanej przegrody budowlanej i jej rotację, odsłaniając niewykończoną - zewnętrzną stronę elementu.
5
Stół roboczy nr 4
Stół roboczy nr 4 jest stołem analogicznym do stołu nr 2. Podobnie jak w przypadku stołu nr 2 ponad stołem 4 i 5 (stołem pionującym) porusza się most jezdny „B” o wyposażeniu zbieżnym z wyposażeniem mostu ”A”
6
Most szyjąco- frezujący- Most „M2”:
Analogiczny z mostem „M1”
7
Stół roboczy nr 5
Stół roboczy nr 5 stanowi przedłużenie linii produkcyjnej- umożliwia on wykonywanie w jego obszarze prac długotrwałych, związanych z elewacją. Zadaniem dodatkowym stołu nr 5 jest pionowanie przegrody budowlanej przed przystąpieniem do transportu z użyciem suwnicy.
8
Stół roboczy nr 6
Stół roboczy nr 6 służy do formatowania konstrukcji stropów. Po zbiciu ramy, prefabrykat zostaje przesunięty na stół nr 2 linii w celu poszycia płyty OSB z użyciem mostu CNC.